Młodzieżowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
KONTAKT:
Regulamin półkolonii - POBIERZ
Karta kwalifikacyjna półkolonii -
Statut Młodzieżowego Domu Kultury - POBIERZ
Program dydaktyczno-wychowawczy  - POBIERZ
Program profilaktyczny - POBIERZ
Program wychowawczy - POBIERZ