Młodzieżowy Dom Kultury
w Jeleniej Górze
KONTAKT:
Regulamin półkolonii - POBIERZ
 
Statut Młodzieżowego Domu Kultury -
Program dydaktyczno-wychowawczy  - POBIERZ
Program profilaktyczny - POBIERZ
Program wychowawczy - POBIERZ
Regulamin naboru na zajęcia na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ
Załącznik 1- DEKLARACJA KONTYNUACJI zajęć w pracowni - POBIERZ
Załącznik 2 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE na zajęcia do pracowni - POBIERZ
Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE - POBIERZ